0 Komentarzy
28 sierpnia - 2018

Jak sprawdzić IP drukarki? – Kilka praktycznych porad

Wiele osób nie wie, jak sprawdzić IP drukarki. Znalezienie adresu urządzenia, które zostało podłączone do sieci lokalnej może okazać się uciążliwe, jednak w rzeczywistości jest bardzo proste, wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.

W przypadku, gdy urządzenie drukujące zostało podłączone do komputera za pomocą routera, pełni on funkcję swego rodzaju serwera drukowania. Komputer nie zostaje podłączony bezpośrednio do urządzenia drukującego za pomocą kabelka, dlatego musi on nawiązać kontakt z routerem. W tym przypadku IP drukarki będzie takie samo jak routera.

adres_ip_drukarki

Jak sprawdzić IP drukarki?

Sprawdzanie IP drukarki w systemie Windows 7 i starszych:

 1. Kliknij Start,
 2. Znajdź skrót Wyświetl urządzenia i drukarki.

Sprawdzanie IP drukarki w systemie Windows 8:

 1. Kliknij Panel sterowania,
 2. Odnajdź skrót Wyświetl urządzenia i drukarki.

Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno z dostępnymi drukarkami. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy interesujące nas urządzenie drukujące, a następnie wybrać Właściwości drukarki.

Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym trzeba odnaleźć kartę Ogólne. W wierszu Lokalizacja umieszczony został aktualny adres IP drukarki.

Może się zdarzyć, że pole to będzie puste. Wówczas należy otworzyć zakładkę Porty i wybrać przycisk Konfiguruj port. Wyświetlone zostanie kolejne okno, w którym pojawi się IP drukarki.

 

Jak zmienić IP drukarki?

Drukarki, które nie posiadają panelu operatora, nie mają możliwości zmienienia adresu IP za pomocą menu drukarki. W takiej sytuacji należy skorzystać z przeglądarki w celu wyświetlenia strony drukarki, na której naniesione zostaną ustawienia sieciowe.

Po włączeniu urządzenia drukującego warto wydrukować mapę menu. Uzyskamy w ten sposób potwierdzenie adresu IP drukarki.

Trzy pierwsze cyfry adresu powinny zostać oddzielone kropkami, a ostatnią z nich należy zmienić. Uzyskane numery trzeba wprowadzić również w masce podsieci. Następnie muszą zostać przywrócone i zapisane poprzednie ustawienia komputera.

Na pasku adresu wyszukiwarki należy wprowadzić adres IP drukarki i wybrać Login administratora. Po wypełnieniu pojawiających się poleceń wyświetlona zostanie strona z ustawieniami adresu IP. W tej sytuacji trzeba wybrać opcję Ustaw adres IP ręcznie.

Po wprowadzeniu zmian i ich zatwierdzeniu należy zamknąć przeglądarkę i przywrócić IP komputera.

Konfigurowanie ustawień adresu IP drukarki HP

Wszystkie ustawienia sieciowe w przypadku urządzeń drukujących HP, mogą być wyświetlane i konfigurowane za pomocą serwera internetowego, programu HP, albo poprzez panel sterowania.

W przypadku programu HP Utility należy wybrać Ustawienia, następnie Ustawienia sieciowe.

W oknie serwera internetowego trzeba kliknąć Instalacja, a potem Sieć.

jak_sprawdzic_ip_drukarki (1)

Zmianie mogą również ulec:

 1. Metoda konfiguracji protokołu IP, czyli sposób ustawienia adresu IP;
 2. Nazwa hosta to nazwa IP urządzenia (może mieć maksymalnie 32 znaki);
 3. Adres IP – adres IP drukarki (kilka adresów nie może być zduplikowanych, ponieważ uniemożliwi to prawidłową komunikację);
 4. Domyślna brama – określenie IP komputera lub routera, używanego do połączeń z sieciami i podsieciami;
 5. Maska podsieci – ustalanie bitów identyfikujących sieć i bitów jednoznacznie identyfikujących węzeł w sieci;
 6. Nazwa domeny – określenie domeny DNS, gdzie znajduje się drukarka;
 7. Domyślny adres IP – używany w przypadku, gdy urządzenie drukujące, nie może otrzymać IP z sieci;
 8. Limit czasu przestoju – czas, w którym połączenie pozostaje w trybie oczekującym, a komputer czeka na uruchomienie drukarki;
 9. Wysyłaj żądania DHCP – pozwala określić, czy żądania DHCP zostają przesyłane po ustaleniu automatycznego adresu IP.

Jeżeli adres IP drukarki został zmieniony i zatwierdzony, przeglądarka straci połączenie z urządzeniem. W takiej sytuacji należy użyć nowego adresu IP w przeglądarce.

 

Konfiguracja ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania

W celu skonfigurowania ustawień sieciowych za pomocą panelu sterowania, należy wybrać ikonę narzędzi, a następnie kliknąć kolejno: Łączność-Połączenia sieciowe-Gigabit Ethernet-Modyfikuj konfigurację.

Natomiast w Połączeniach sieciowych w zakładce Zaawansowane, znajdują się:

 1. Zezwalaj na SNMP, dzięki któremu określone może zostać czy protokół SNMP jest dozwolony;
 2. Program HP Utility, wyświetlający ustawienia oprogramowania Utility;
 3. Limit czasu, określający jak długo urządzenie może nawiązywać połączenie, w czasie, gdy drukarka czeka na komputer;
 4. Zezwalaj na używanie wbudowanego serwera internetowego, pozwala określić czy wbudowany serwer zostanie włączony;
 5. Zarządzenie kolorami i papierem, wyświetla ustawienia dotyczące papieru i kolorów;
 6. Przywróć ustawienia fabryczne, pozwala przywrócić dotychczasowe wartości ustawień sieciowych.

Podsumowanie

Ustalenie IP drukarki nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Zdecydowanie większego zaangażowania wymaga zmiana numeru IP oraz konfiguracja ustawień.